Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek A. Smeets

Kuringersteenweg 37

3500 Hasselt

Hoofdapotheker: Annick Smeets

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0471 827 992

Machtigingsnummer APB: 712209

Telefoonnummer: 011 25 33 84

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.